logo-1

راهنمای ثبت وارسال مقالات جهت شرکت در همایش ملی دیدگاه های علوم قرآنی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) ارسال در تاریخ: ۲۹-۰۷-۱۳۹۷


                

طلاب، دانشجویان و قرآن پژوهان ارجمند می توانند طبق شیوه نامه ذیل، مقالات خود را جهت شرکت در همایش ملی دیدگاه های علوم قرآنی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) در سایت همایش بارگذاری نمایند.

1-ابتدا از سربرگ ثبت نام سایت، وارد قسمت ثبت نام می شوید.

2-فیلدهای خالی را مطابق نمونه پرکنید.

3-ایمیل باید به صورت صحیح وارد شود. 

4-نام کاربری دلخواه خود را به لاتین تعیین نمایید.

5-رمز عبور دلخواه خود را وارد کنید.

6-رویکلمه ثبت نام کلیک کرده، وارد قسمت ثبت مقالات می شوید.

7-مقاله خود را طبق شیوه درخواست شده بارگزاری نمایید.

8-برای وارد شدن به قسمت ثبت مقالات در دفعات بعدی از قسمت ثبت مقالات اقدام کرده و با وارد کردن ایمیل و رمزی که حین ثبت نام تعیین نمودید به صفحه ثبت مقاله وارد می شوید.

درصورتی که ایمیل ندارید از لینک زیراقدام به آموزش نحوه سختن ایمیل کنیدوایمیلی را برای خودتان بسازید.

https://www.iran-doc.com/help/395-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84


راهنمای ثبت وارسال مقالات جهت شرکت در همایش ملی دیدگاه های  علوم قرآنی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)10

راهنمای ثبت وارسال مقالات جهت شرکت در همایش ملی دیدگاه های  علوم قرآنی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)10

راهنمای ثبت وارسال مقالات جهت شرکت در همایش ملی دیدگاه های  علوم قرآنی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)10

راهنمای ثبت وارسال مقالات جهت شرکت در همایش ملی دیدگاه های  علوم قرآنی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)10